АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН: Салбар хуралдаан-4


(2017.01.11, В танхим)

Даргалагч:УИХ-ын гишүүн, Өргөдлийн байнгын хорооны дарга Д.Сарангэрэл
Сэдэв:Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийт, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоо
10:30-12:30Салбар хуралдаан
Сэдэв 1Авлигын тухай шинжлэх ухааны танин мэдэхүй ба иргэний боловсрол
Илтгэгч: Монгол Улсын Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн, академич, доктор, профессор, хуульч С.Нарангэрэл
Сэдэв 2Эрх мэдэл, их мөнгийг хянах нь: Авлигатай тэмцэхэд хараат бус хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг
Илтгэгч: Глоб Интернейшнл ТББ-ын тэргүүн Х.Наранжаргал
Сэдэв 3Иргэний нийгмийн байгууллагуудын санаачилгыг нэмэгдүүлэх нь
Илтгэгч: Ардчиллын боловсрол төв ТББ-ын тэргүүн Г.Ундрал 
14:00-15:00Салбар хуралдаан
Сэдэв 4Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй, өнөөгийн хөгжил
Илтгэгч: Энх-Орчлон дээд сургуулийн захирал, сэтгүүл зүйн доктор Ч.Базар
Сэдэв 5Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо, хяналтыг бий болгох нь
Илтгэгч: Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн дарга Л.Төр-Од
Сэдэв 6Олон нийтийн оролцоо, хяналтыг бий болгох талаарх олон улсын туршлага
Илтгэгч: Өмгөөллийн Юник Легал Партнерс ХХН-ийн захирал Р.Очирбал
15:00-15:30Салбар хуралдааны хэлэлцүүлэг