АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН: Салбар хуралдаан-3


(2017.01.11, Жанжин Д.Сүхбаатар танхим)

Даргалагч:УИХ-ын гишүүн, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга Ж.Ганбаатар
Сэдэв:Хувийн хэвшил дэх авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудал
10:30-12:30Салбар хуралдаан
Сэдэв 1Бизнесийн ёс зүй
Илтгэгч: ШУА-ын Философийн хүрээлэн Ё.Ундрал
Сэдэв 2Хувийн хэвшил дэхь авлигаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор судалгаа, үнэлгээ хийх олон улсын туршлагаас
Илтгэгч: Christine Hudetz, Chair of BCM Business Ethics Working Group
Сэдэв 3Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих нь
Илтгэгч: ШӨХТГ-ын Өрсөлдөөний бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Ч.Цоодол
14:00-15:00Салбар хуралдаан
Сэдэв 4Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх асуудал
Илтгэгч: МҮХАҮТ-ын дарга М.Оюунчимэг
Сэдэв 5Олон улсын сайн туршлага
Илтгэгч: Roel Janssens, Economic Adviser, OSCE
15:00-15:30Салбар хуралдааны хэлэлцүүлэг