АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН: Салбар хуралдаан-2


(2017.01.11, Их Эзэн Чингис хаан танхим)

Даргалагч:Монгол Улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүх
Сэдэв:Төрийн байгууллагын ил тод, шударга, хариуцлагатай байдал
10:30-12:30Салбар хуралдаан
Сэдэв 1Төрийн албаны томилгооны асуудал
Илтгэгч: ТАЗ-ийн орон тооны зөвлөлийн гишүүн С.Цэдэндамба
Сэдэв 2Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь 
Илтгэгч: ТӨБЗГ-ын Мэдээлэл технологийн албаны дарга Н.Цэрэнсамбуу
Сэдэв 3Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх нь
Илтгэгч: ХХМТГ-ын Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн дарга Л.Билэгдэмбэрэл
14:00-15:00Салбар хуралдаан
Сэдэв 4Олон улсын сайн туршлага, санаачилга
Илтгэгч: Ms. Ju, Kyunghee / Senior Deputy Director, Anti-Solicitation Institution Division, Anti-Corruption & Civil Rights Commission of Korea
Сэдэв 5Төрийн албан хаагчдын шударга байдал ба авлигад өртөх эрсдэл 
Илтгэгч: ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн Социологи, нийгмийн сэтгэл зүйн салбарын эрхлэгч, Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Ph.D. Ц.Цэцэнбилэг
15:00-15:30Хэлэлцүүлэг