Холбоо барих


Мөрдөн шалгах хэлтэс
 • Мөрдөн шалгах хэлтсийн Гомдол, мэдээлэл, тоо бүртгэлийн ажилтан, комиссар А.Мөнхтамир
 • Утас: 311919
Судалгаа шинжилгээний алба
 • Судалгаа шинжилгээний албаны ахлах ажилтан, ахлах комиссар Д.Жаргалан
 • Утас: 70112565
 • Цахим шуудан: jargalan@iaac.mn
Олон нийтийн асуудал эрхэлсэн ажилтантай холбоо барих
 • Авлигатай тэмцэх газрын Хэвлэл, олон нийттэй харилцах ахлах ажилтан, ахлах комиссар Т.Мөнхтунгалаг
 • Утас: 70112474
 • Цахим шуудан: munkhtungalag@iaac.mn
Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс
 • Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Д.Цэнд-Аюуш
 • Утас: 70112467
 • Цахим шуудан: tsend-ayush@iaac.mn
Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс
 • Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Ц.Баасандэлгэр
 • Утас: 70110252
 • Цахим шуудан: baasandelger@iaac.mn


Хаяг:
МОНГОЛ УЛС АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
5-р хороолол, Сөүлийн гудамж 41
Улаанбаатар хот 14250

Утас:
(976)-70110251,
(976)-11-311919,
(976)-110 /Ярианы төлбөргүй/

Факс:
(976)-70112458

И-мэйл:
contact@iaac.mn

Вэб сайт:
https://www.iaac.mn

ХОЛБОО БАРИХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх