ВЬЕТНАМ ИРГЭДИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИТГЭХ ИТГЭЛ НЭМЭГДЖЭЭ


2018/04/11  633   0


Вьетнам улсын “Засаглал ба Төрийн захиргааны үйл ажиллагааны индекс” судалгааны дүн гарчээ. Энэхүү судалгаа нь орон нутгийн түвшин дэх төрийн байгууллагуудын авлигын түвшинг тогтоох зорилготой. Энэ жил санамсаргүйгээр сонгосон 63 хот, мужийн 14000 иргэнээс ярилцлага авч уг судалгааны дүнг гаргажээ.

Судалгаанд оролцогчдын дөнгөж 17 хувь нь 2017 онд газар ашиглах зөвшөөрөл авахдаа хээл хахууль өгөх асуудалтай тулгарсан гэж хариулсан нь өмнөх оныхоос 6 хувиар буурсан үзүүлэлт аж. 

Өнгөрсөн онд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон тооны банкир, бизнес эрхлэгч, төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг авлигын хэрэгт холбогдуулан шалгаж буй болон ял оноосон талаарх мэдээлэл ихээр гарсан нь иргэдийн төрд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлсэн гэж судлаачид дүгнэжээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх