Үндэсний Хуулийн зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтыг дахих зарлаж байна


2020/08/06  297   0


"Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэйгээр Авлигатай тэмцэх газар, Улсын Ерөнхий Прокурорын газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр хэрэгжиж буй “ТА:9662- МОН: Авлигатай тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэх техникийн туслалцаа” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Төслийн хүрээнд авлигын хэрэг шийдвэрлэхтэй холбоотой хууль, тогтоомжийг боловсронгуй болгох зөвлөмж, хууль, тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэсний хуулийн зөвлөхийн орон тоонд сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлаж байна.

Сонирхсон хувь хүн 2020 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийг дуустал  АХБ-ны цахим системд сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ гаргах боломжтой.

 

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү."     

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх