"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ


2021/06/22  1495   1


"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №1

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №2

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №3

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №4

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №5

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №6

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №7

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №8

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №9

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №10

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №11

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №12

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №13

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №14

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №16

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №17

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №18

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №19

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №20

"ШУДАРГА ЁС" СЭТГҮҮЛ №21

Сэтгэгдэл бичих


Зочин    66.181.160.48

Хариулах 2020 оны 11 сарын 28
Хуулийн сургуулийн оюутан байна аа, Шударга ёс сэтгүүлд өөрийн бичсэн илтгэл, эрдэм шинжилгээний бүтээлээ нийтлүүлж болох уу?

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх