Сэлэнгэ аймагт авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулав


2021/09/28  941   0


Авлигатай тэмцэх газраас Сэлэнгэ аймгийн Прокурорын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран энэ сарын 21-24-ний өдрүүдэд тус аймгийн сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгууллаа.  

Хамтарсан ажлын хэсэг Авлигын эсрэг хууль, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Ойн тухай хууль, Ойгоос мод бэлтгэх журам, мод модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ олгох журмуудын хэрэгжилттэй танилцахад зарим зөрчил дутагдлыг илрүүлсэн бөгөөд тэдгээрийг арилгах, таслан зогсоох чиглэлээр цаашид ажиллах юм.


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх