“Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав


2020/02/06  2151   0


2019 оны 11 дүгээр сард батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон Дэлхийн банкны хамтарсан түншлэл буюу “Хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаах санаачилга” /StAR/-ын мэргэжилтэн Найжел Марк Бартлет, Жонатан Паo Бэнтон нар Авлигатай тэмцэх газарт шинээр томилогдсон мөрдөгчдөд “Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа” сэдэвт анхан шатны дотоод сургалтыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2 дугаар сарын 6-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Сургалтад “Хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаах санаачилга” /StAR/-аас гадна Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөлөгч мэдээлэл, танилцуулга хийж, Дэлхийн банкны Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгчийн газрын зөвлөх нийт 6 өдрийн турш санхүүгийн профайл үүсгэх, нээлттэй эх сурвалжаас мэдээлэл цуглуулах зэрэг сэдвээр хичээл заав.

Энэ нь санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны анхан шатны сургалт бөгөөд 2020 онд “Хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаах санаачилга” /StAR/-ын зүгээс уг сургалтыг анхан, дунд, ахисан түвшний шатлалтайгаар зохион байгуулна.

АТГ нь 2010 онд Дэлхийн банктай харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурснаар “Хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаах санаачилга”-тай хамтран Санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны анхан болон ахисан түвшний сургалтыг 2013 оноос тогтмол зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх