Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба 6,5 сая сомыг Төв банкны авлигын эсрэг дансандаа шилжүүлжээ


2018/10/01  502   0


Киргизстан улсын Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба авлигын гэмт хэргийн улмаас хураан авсан хөрөнгийг байршуулдаг Төв банкны дансанд 6,575 сая сом (1 ам.доллар = 68,2 сом) шилжүүлсэн байна.

Эх сурвалжийн мэдээлснээр, тус алба нь нийтдээ 172,6 сая сом шилжүүлжээ.

Киргизстан улсын Засгийн газар 2018 оны 6-р сарын 22-ны өдөр Төв банкиндаа авлигын гэмт хэргийн улмаас хураан авсан хөрөнгийг байршуулж, хадгалдаг тусгай данс бий болгожээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх