Румын Улсын Авлигатай тэмцэх асуудал хариуцах шинэ прокурорын нэр тодорхой болжээ


2018/09/07  586   0


Румын Улсын Хууль зүйн сайд Европын улс орнуудаас маш нэр хүндтэй, өндөр хариуцлагатай албан тушаал болох Ерөнхий прокурорын Авлигатай тэмцэх асуудал хариуцсан прокуророор томилох хүний нэр тодорхой болсон тухай мэдээлсэн байна.

Өнгөрсөн 7 дугаар сард Хууль зүйн сайд Тудорил Тоадер Лаура Кадрута Ковесиг удирдах чадваргүй, шаардлага хангахгүй байна гэж шүүмжилсний улмаас Ерөнхийлөгч Клаус Иоханнис түүнийг албан тушаалаас нь чөлөөлөх аргагүй байдалд хүрчээ.

Тэрээр 6 прокуророос ажлын ярилцлага авч, сонгон шалгаруулалтын үр дүнг пүрэв гарагт зарлах юм байна. Тэдгээр хүмүүсийн дунд Ковесигийн удирдлаган дор ажиллаж байсан Авлигын эсрэг үндэсний газрын дарга байгаа гэнэ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх