ОХУ-ЫН МӨНГӨ УГААХ МАШИН


2018/02/09  848   0


Гурван жилийн өмнө “Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба Авлигыг мэдээлэх Төсөл” (OCCRP)[1]  “Оросын мөнгө угаах машин” нэртэй тус улсаас их хэмжээний мөнгө гаргах зорилготой санхүүгийн залилангийн схемийг ил болгож байсан. Хууль бус мөнгө угаагдаж Европын улс орнууд руу шилжигдэн байрлаж байжээ.  

Саяхан (OCCRP) ба Новая Газетта хамтран тус мөнгө угаах машиныг бүрдүүлж буй 120 гаруй дансны мэдээллийг олж авч чадсан байна. Энэхүү мэдээллээ олон улсын сэтгүүлч нартай хуваалцсан бөгөөд тэд эрэн сурвалжлах ажлаа үргэлжлүүлж байгаа ажээ. Энэхүү системээр 20.8 тэрбум ам доллар Орос улсаас гадагш гарсан бөгөөд яагаад дэлхийн томоохон банк, санхүүгийн байгууллагууд энэ схемийг зогсоож чадахгүй байгаа нь анхаарал татаж байна.

Эх сурвалж

[1] “Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба Авлигыг мэдээлэх Төсөл” (OCCRP) нь дэлхийн хэмжээний 40 ашгийн бус мөрдөн шалгах төв, олон тооны сэтгүүлчид болон хэд хэд бүс нутгийн томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг нэгтгэсэн сүлжээ юм. Тус сүлжээ нь Европ, Африк, Ази болон Латин Америкт хүрч ажилладаг. 2006 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд үндэстэн дамнасан авлига, зохион байгуулалттай гэмт хэргүүдийг “технологид үндэслэсэн” арга барилыг ашиглан илрүүлж, дэлхий нийтэд мэдээлж ажилладаг.  Эх сурвалж https://www.occrp.org/en/about-us

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх