ОХУ-ын Кремль Авлигатай тэмцэх үндэсний 2018-2020 оны төлөвлөгөө боловсруулжээ


2018/05/07  442   0


ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Антон Вайногоор ахлуулсан Авлигатай тэмцэх зөвлөл хуралдаж, Авлигатай тэмцэх үндэсний төлөвлөгөөний талаар хэлэлцсэн тухай мэдээ Кремлийн цахим хуудаст тавигдсан байна. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Авлигатай тэмцэх асуудал хариуцсан дарга Андрей Чоботов оролцогчдод 2018-2020 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний төлөвлөгөөний талаар танилцуулжээ.

Уулзалтаар Хөдөлмөрийн яаманд авлигатай тэмцэх арга хэмжээ хэрэгжих зайлшгүй шаардлагатай байгаа байгууллага, төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг эсвэл улсын төсвөөс санхүүждэг байгууллагуудын жагсаалт гаргах үүргийг өгчээ. Түүнчлэн, уулзалтад оролцсон Улсын Ерөнхий прокурор Юрий Чайка, Монопольчлолтой тэмцэх газрын дарга Андрей Цариковский нар төрийн болон орон нутгийн худалдан авах ажиллагаатай холбоотой авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны нөхцөл байдлын талаар мэдээлжээ.

Зөвлөлийн дарга, гишүүд төрийн болон орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар авч буй бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах ажиллагаа, ажил гүйцэтгэл, үйлчилгээ зэрэгтэй холбоотой авлигын хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох арга хэмжээ авч байхыг үүрэгдсэн байна.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх