ОХУ-ын Екатеринбург хотын Цагдаагийн газарт нэгжлэг хийв


2018/10/09  655   0


ОХУ-ын Екатеринбург хотын Цагдаагийн газарт нэгжлэг хийсэн талаар Холбооны Аюулгүй байдлын албаны бүс нутгийн салбарын хэвлэлийн төлөөлөгч мэдээлсэн байна.

Холбооны Аюулгүй байдлын албаныхан нэгжлэгийн шалтгааныг хэлэхээс татгалзсан ч зарим эх сурвалжийн мэдээлснээр Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс Цагдаагийн байгууллагын өндөр албан тушаалтны албан өрөөнд нэгжлэг хийсэн гэж хэлжээ.

Ийм тохиолдол өмнө нь гарч байсан ба Цагдаагийн газрын Авлигатай тэмцэх хэлтсийн албан хаагчид бизнес эрхлэгчээс хахууль нэхсэн хэргийг Холбооны Аюулгүй байдлын алба илрүүлж, шалгаж байжээ. 

Свердловск мужийн Цагдаагийн газрын төлөөлөгч Валерий Горелыхын хэлснээр Эрүүгийн ажиллагааны нэгжийн байранд шалгалт хийгдсэн бөгөөд Цагдаагийн байгууллагын зүгээс тэдэнд туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байгаа ажээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх