ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны удирдах албан тушаалтнуудыг авлигын хэргээр баривчилжээ


2018/12/11  383   0


Москва хотод Дотоод хэргийн яамны Дотоод хяналтын хэлтэс, Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн албан тушаалтнуудыг их хэмжээний хахууль авсан гэх үндэслэлээр баривчилсан байна.

Тухайлбал, холбогдох хууль сахиулах байгууллагын мэдээлснээр “Москва хотын Дотоод хэргийн газрын Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн нэг нэгжийн удирдах албан тушаалтан, ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Дотоод хяналтын газрын албан тушаалтныг хэдэн сая рублийг хахуульд авсан үндэслэлээр баривчилсан” гэж мэдээлжээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх