Нийтийн албанд томилогдох 145 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв


2021/02/02  1431   1


Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 2 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 145 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Өнгөрсөн долоо хоногт 187 мэдүүлэг шинээр хүлээн авсан бөгөөд нийт 337 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзжээ. Одоогоор ажиллагаанд 192 нэр дэвшигчийн мэдүүлэг хянагдаж байна.

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн нөхцөл байдал, Улсын онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яамнаас өгч буй зөвлөмж, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны шуурхай байдлыг хангахтай холбогдуулан тухайн албан тушаалд нэр дэвшигчдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай хариу албан бичгийн хувийг холбогдох байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны цахим хаягт урьдчилан хүргүүлэн, ажиллаж байна.

Write comment


Зочин    66.181.169.70

Answer 2021 оны 02 сарын 18
Цахимаар ХАСУМ үүсгэхэд нэр дэвшсэн этгээдийн имэйл хаяг руу нэвтрэх эрх нь ирэхгүй байна. 70110252 дугаартай утас руу залгасан боловч авахгүй байна.