МОЛДАВЫН ИРГЭН ХЭЭЛ ХАХУУЛЬ ӨГӨХИЙГ ЗАВДСАН ХЭРГЭЭР ЛАТВИД ТОРГУУЛИЙН ЯЛ АВЛАА


2020/04/03  234   0


Молдав Улсын иргэн Латвийн хилийн цэрэгт 5 еврогийн хээл хахууль өгөхийг завдсан хэргээр 4300 еврогийн торгуулийн шийтгэл хүлээсэн талаар Tvnet.Lv портал мэдээлэв.

Латвийн эрүүгийн хуульд зааснаар эрх бүхий албан тушаалтанд хээл хахууль өгөхийг завдах нь хүнд гэмт хэрэгт тооцогддог бөгөөд хээл хахууль өгсөн этгээдэд торгох ялаас гадна засан хүмүүжүүлэх ажил хийлгэх болон 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэдэг. 

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх