Кувейт Улсад ойролцоогоор 12,000 хүн хөрөнгийн мэдүүлэг гаргадаг


2018/12/17  314   0


Кувейт улсын авлигатай тэмцэх байгууллагын мэдээлснээр, энэ жил ойролцоогоор 12,000 хүн хөрөнгийн мэдүүлэг гаргасан бөгөөд хуульд заасан албан тушаалтнуудын 95 хувь нь мэдүүлсэн үзүүлэлт гарсан байна.

Тус байгууллагаас дэлхий даяар нүүрлэж буй авлигатай тэмцэхийн тулд олон улсын хэмжээнд хамтран ажиллаж, тэмцэхийг уриалжээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх