Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулав


2019/09/13  1227   0


Саудын Арабын Хаант Улсын Авлигатай тэмцэх үндэсний хороо /Назаха/ НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөртэй авлигын эсрэг Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Авлигатай тэмцэх үндэсний хорооны ерөнхийлөгч Мазен Бин Ибрахим НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Адам Булукос нарын хүмүүсийг нийслэл Эр-Риядад хүлээн авч уулзав.

Уулзалтаар талуудын авлигатай тэмцэх хүчин чармайлт, хэрэгжүүлж буй ажлын талаар санал солилцож, цаашдын хамтын ажиллагааг сайжруулахаар санал нэгджээ. Санамж бичгийн гол зорилго нь авлигатай тэмцэх чиглэлд стратегийн түншлэл бий болгох, холбогдох санаачлага, төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах юм.

Гарын үсэг зурах уулзалтад Авлигатай тэмцэх үндэсний хорооны ерөнхийлөгчөөс гадна дэд ерөнхийлөгч Абдулмосэн Бин Мухамед, шударга байдлын асуудал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Бандар Бин Ахмед нар оролцсон байна.

Назаха буюу Саудын Арабын хаант улсын Авлигатай тэмцэх үндэсний хороо нь хууль сахиулах, шүүх болон тусгай мэргэшсэн байгууллагуудад шударгаар, ил тод, үнэнч, тэгш байдлын зарчмаар ажиллах орчинг бий болгох зэргийг үндсэн чиглэлээ болгон ажиллаж байна.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх