Керала муж Авлигатай тэмцэх шинэ системийг 1-р сарын 26-наас эхлүүлнэ


2021/01/13  994   0


Засгийн газар 2021 оны 01 дүгээр сарын 26-нд Бүгд найрамдах улсын өдрийг тохиолдуулан авлигаас ангид Керала хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар Ерөнхий сайд Пинараяи Вижаяан мэдэгдэв.

Энэхүү систем нь олон нийтийг авлига, хээл хахуулийн талаарх нууц мэдээллийг өгөхийг уриалах зорилготой юм. Тэрээр даваа гарагт болсон цахим хурлаар дамжуулан Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар болон Авлигатай тэмцэх, сэрэмжлэх хороо нь тус хөтөлбөрийн суурийг тавьсан талаар хэлсэн юм.

Ноён Вижаяаны үзэж байгаагаар 1-р сарын 1-нд зарласан хөтөлбөр нь ард иргэдийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг холбогдох байгууллагад мэдэгдэхээс өмнө бүртгүүлэх боломжтой байхаар зохион байгуулсан. Өргөдөл, гомдлыг эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж, цагдаагийн өндөр албан тушаалтнууд хянаж үзсэний дараа түүний мөрдөн шалгах ажиллагааг гүйцэтгэх болно.

75 мянган метр квадрат талбай бүхий таван давхар Вигиланс цогцолборт Авлигатай тэмцэх, сэрэмжлэх хорооны таван байрыг нэгтгэн үйл ажиллагаа явуулах бол Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын цогцолбор нь 34.5 мянган метр квадрат талбай бүхий дөрвөн давхар барилга байх юм.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх