“Индонезийн Авлигын харуул”


2017/12/28  532   0


“Малайзын Авлигын харуул” төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчид Индонезийн Авлигатай тэмцэх хороо болон “Индонезийн Авлигын харуул” төрийн бус байгууллагын ажилтнуудтай уулзаж авлигатай үр дүнтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх туршлагынх нь талаар санал солилцжээ.  Малайзын Авлигын харуул нь дөнгөж 2017 оны 7 дугаар сарын 24-нөөс эхлэн албан ёсоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Тус төрийн бус байгууллагын 70 төлөөлөгч Индонез улсад хүрэлцэн ирсэн байна.

Малайзын төлөөлөгч нар “Индонезийн Авлигатай тэмцэх хороо өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд авлигатай эрч хүчтэй, шаргуу тэмцсэн. Түүнчлэн 1998 онд байгуулагдсан “Авлигын харуул” төрийн бус байгууллага нь Индонезийн ард иргэдийг авлигыг жигшдэг болгож чадсан. Иймд бид эдгээр байгууллагуудын туршлагаас судалж, эх орондоо авч хэрэгжүүлэх зорилготой” хэмээсэн байна.

Эх сурвалж:


   

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх