Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 8.7 дахин өссөн


2018/10/15  1980   0


Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 8.7 дахин өссөн байна. 

Write comment