ЕРӨНХИЙ САЙД АСАН НАЖИБ РАЗАКИЙН ЭХНЭРИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАЖ ДУУСЧЭЭ


2018/09/25  547   0


Малайз Улсын Авлигын эсрэг хороо Ерөнхий сайд асан Нажиб Разакийн эхнэр Росмах Мансорын хэргийг шалгаж дуусан Прокурорын ерөнхий газар руу шилжүүлсэн байна.  Авлигын эсрэг хорооны дарга Мохд Шукри Абдулл “Бид зөвхөн мөрдөн шалгах ажиллагааг хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй. Росмахийг яллах эсэх нь Прокурорын газрын эрх мэдлийн асуудал” хэмээн мэдэгджээ.

Малайзын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Росмахийг мөнгө угаах зэрэг 20 гаруй үйлдэлд ял сонсоно хэмээн таамаглаж байна.

6 дугаар сард тэрээр Авлигын эсрэг хороонд 4 цаг гаруй мэдүүлэг өгсөн бөгөөд түүний нөхөр Нажибын хувийн банкны дансанд орсон 10,6 сая ам долларын сэжигтэй гүйлгээний талаар мөрдөгч нар тодруулжээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх