Дэлхийн санхүүгийн авлигыг мөрдөн шалгах ажиллагаатай холбогдуулан Уоррен мэдэгдэл хийв


2020/09/28  658   0


АНУ-ын мэдээллийн томоохон вэб сайт болох Базфийд Ньюс (BuzzFeed News)-ийн мөрдөн байцаалтын үеэр дэлхийн санхүүгийн системд гүн гүнзгий нэвтэрсэн авлигыг илчилсэн доорх мэдэгдлийг АНУ-ын сенатор Элизабет Уоррен хийв.

 "Томоохон банкууд болон компаниуд гэмт хэрэгтэн, террористуудын хууль бус гүйлгээнээс ашиг олохын тулд хуулийн цоорхой, зохицуулагч байгууллагуудын сул талыг урвуулан ашиглаж байна. Бид санхүүгийн сүлжээний ил тод байдлыг бэхжүүлж, дэлхийн санхүүгийн урсгалаар явж буй бохир мөнгийг зогсоох замаар энэхүү авлигыг үндсээр нь таслах ёстой. Түүнчлэн бид том банкуудын удирдлагуудад хариуцлага тооцохын тулд цаашид их зүйл хийх хэрэгтэй байна." гэж сенатор Уоррен хэлсэн.

Сенатор Уоррен 2018 онд санхүүгийн байгууллагуудын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах байнгын ажиллагаатай хууль сахиулах албыг бий болгохын тулд хорих ажиллагааны тухай хууль санаачилж, 10 тэрбум ба түүнээс дээш долларын хөрөнгөтэй банкны удирдах албан тушаалтнууд ёс зүйтэй ажиллаж, тухайн санхүүгийн байгууллага иргэний болон эрүүгийн гэмт хэрэгт оролцоогүй тухайгаа жил бүр гэрчлэн, мэдэгдэхийг шаардаж байсан. Мөн тэрээр үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй боловч банкинд данс эзэмшдэг компаниудын эзнийг ил болгохыг шаардсан АНУ-ын үндэсний батлан хамгаалахын эрх олгох тухай хуулийн заалтыг дэмжиж байгаагаа мэдэгдсэн.

Сенатор Уоррен 2018 онд мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хуулийг сайжруулах хэрэгтэй байгаа тухай ярьж байхдаа Ситигруп банк (Citigroup) торгууль ногдуулж байсан тохиолдол гарсан боловч мөнгө угаахтай тэмцэх өөр арга хэмжээ аваагүй гэж онцолж байсан. 2013 онд сенатор Уоррен ЭйчЭсБиСи банк (HSBC) -ны захирлуудыг зэмлээд өнгөрөхийн оронд шоронд хорихыг уриалж байжээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх