ДЭЛХИЙ НИЙТ 11 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРЫН ТОРГУУЛЬ ТӨЛСӨН Ч АВЛИГЫН ТҮВШИН ӨӨРЧЛӨГДСӨНГҮЙ


2018/05/11  577   0


Олон Улсын “Ernst & Young” фирмийн гаргасан “Дэлхий нийтийн залилангийн судалгаа” 2012 оноос хойш дэлхийн улс орнуудын хууль сахиулах байгууллагууд нийт 11 тэрбум ам.долларын санхүүгийн торгуулийг хувь хүн, албан байгууллагуудад ногдуулсан ч авлига, хээл хахуулийн түвшин хэвээр байна хэмээн үзжээ.

Мөн дэлхийн бизнес эрхлэгчдийн 38 хувь нь авлига, хээл хахуулийн асуудал бизнес эрхлэхэд хамааралтай, байнга тулгардаг зүйл гэж хариулжээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх