Барилгын салбарын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлнэ


2018/02/09  2162   0


Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх чиглэлээр тодорхой зохицуулалтыг тусгаж өгсөн юм.

Авлигатай тэмцэх газраас Барилга, хот байгуулалтын сайдад тус салбарын зарим ажил үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх талаар холбогдох судалгаа хийх, хэрэгжүүлэх хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулалт, гүйцэтгэлд тавих хяналтын механизмыг бий болгох чиглэлээр холбогдох зөвлөмжийг 2017 онд хүргүүлсэн билээ.

Дээрх үйл ажиллагааны хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог зарим тусгай зөвшөөрлийг Мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 216 дугаар тушаалаар барилгын зарим тусгай зөвшөөрөл олгох чиг үүргийг барилгын салбарын төрийн бус байгууллагуудын түншлэлийг төлөөлж Монголын барилгын үндэсний ассоциациар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Тус ассоциацын дэд ерөнхийлөгч Б.Нэмэхбаатартай Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэх, Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү, тус хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Л.Батбаяр нар өнөөдөр уулзаж, барилгын салбарын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг шударга, олон нийтэд ил тод, хүндрэл чирэгдэлгүй, бусад төрийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаанд үлгэр жишээ болохуйцаар зохион байгуулж ажиллах талаар харилцан санал солилцлоо.

Уулзалтад Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хяналт тавих Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн гишүүд оролцож, барилгын салбарын болон тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа үйл ажиллагааны талаар өөрсдийн саналаа илэрхийлэв.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх