"Авлигын эсрэг сургалт"-д төрийн шинэ албан хаагчид оролцов. 2018.01.31.


2018/01/31  2854   0


Авлигатай тэмцэх газрын "Олон нийтийн төв"-д 2018 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр болсон "Авлигын эсрэг сургалт"-д төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчид оролцов. Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх