АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


2020/01/07  3015   1


Авлигатай тэмцэх газар Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх чиглэлээр дараахь ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Авлигатай тэмцэх газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Write comment


Зочин    202.9.46.94

Answer 2021 оны 02 сарын 04
ИНЕГ-ын Гүрэн дээд сургуульд хийсэн 640 сая төгрөгний сургалтыг шалгаж ажил ямар түвшинд явж байна вэ?