АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН


2017/07/28  6166   0


Авлигатай тэмцэх газар “Авлигын эсрэг хууль”-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2017 оны эхний хагас жилд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.

2017 оны эхний хагас жилд  тус газар УИХ-аас 2012 онд тогтоосон орон тоогоор, УИХ-аас “Авлигын эсрэг  үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсантай  холбогдуулан шинэчилсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулав.

Авлигатай тэмцэх газрын 2017 оны эхний хагас жилийн тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх