АТГ-ын ажлын хэсэг баруун аймгийн номын сангуудад ном хандивлав


2019/10/26  441   0


Авлигатай тэмцэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг баруун бүсэд ажиллах үеэрээ Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Завхан аймгийн нийтийн номын санд ном, гарын авлага хандивлалаа.

АТГ-ын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Энхболд болон бусад ажилтнууд авлигатай тэмцэх чиглэлээр бэлтгэн гаргасан “Ашиг сонирхлын зөрчил”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” гарын авлага 2 цуврал, хүүхдүүдэд зориулсан “Найзын яриа” зурагт ном, DVD зэргийг аймгуудын номын сангийн эрхлэгч нарт хүлээлгэн өгч, авлигатай тэмцэх бодлого, үйл ажиллагааг орон нутагт дэмжин ажиллахыг тэднээс хүсэв.

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан АТГ-аас Үндэсний номын сан, Улаанбаатар хотын номын сан, МУИС-ийн номын сангуудад иргэдэд зориулан тусгай тасаг, булан нээж байгаатай холбогдуулан баруун аймгуудад ажилласан Ажлын хэсгээс ийнхүү орон нутгийн номын санд авлигын эсрэг утга агуулга бүхий номын фонд бүрдүүлэх эхлэлийг тавилаа.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх