АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛД ХАМААРАХ 8 ГОМДЛЫГ хянан шийдвэрлэв


2020/08/31  396   0


Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 8 дугаар сарын 24-28-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 38 гомдол, мэдээллийг шалгав.

 Өнгөрсөн долоо хоногт 8 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд эдгээрээс 2 нь зөрчилтэй болох нь тогтоогдож, 1 гомдолд ашиг сонирхлын зөрчил тогтоогдоогүй, харьяаллын дагуу 4 гомдлыг шилжүүлсэн байна. Одоогоор 30 гомдол шалгагдаж байна.

Write comment