АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчоо авлигатай тэмцэх бүлгийг Майами мужид байгуулжээ


2019/03/07  171   0


АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчоо олон улсын авлигатай тэмцэх зорилгоор тус улсын Майами мужид салбар нэгж байгуулсан байна.

Тухайлбал, АНУ-д үйл ажиллагаа явуулдаг компани, иргэд гадаад улсад бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахдаа төрийн албан тушаалтнуудад хахууль өгөх асуудлыг түгээмэл гаргадаг гэнэ.

Энэ сард шинээр байгуулагдаж буй уг нэгж нь Өмнөд Америкийн бүс нутгийг хариуцан ажиллах юм байна. Энэ бүлэгт ахлах агент, санхүүгийн шинжээч, цагаан захтны болон авлигын гэмт хэргээр мэргэшсэн хүмүүс ажиллах ажээ.

Одоогийн байдлаар Нью Йорк, Вашингтон, Лос Анжелес хотуудад авлигатай тэмцэх бүлэг байгуулаад байгаа юм байна.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх