60 сая долларын хээл хахуулийн хэрэгт холбогдсон гүйцэтгэх захирал үүрэгт ажлаасаа халагдлаа


2020/11/06  144   0


Охайо мужийн хамгийн хүчирхэг улс төрчдийн нэгтэй холбоотой 60 сая долларын хээл хахуулийн сүлжээ гэмт хэрэгт оролцсон хэргээр шалгагдаж байгаа эрчим хүчний компани нь дотоод хяналт, шалгалтын дараагаар гүйцэтгэх захирлаа ажлаас нь чөлөөлжээ.

“First Energy” компанийн хийсэн дотоод шалгалтаар гүйцэтгэх захирал Чак Жонс болон бусад 2 албан тушаалтан байгууллагын бодлого, ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн нь тогтоогдсон тул пүрэв гаригт ажлаас нь халж байгаагаа мэдэгдлээ.

Компанийн зүгээс хийсэн шалгалт нь Засгийн газраас явуулж буй мөрдөн байцаалттай холбоотойгоор хийгдсэн гэж мэдээлсэн ч дотоод шалгалтын явцад илрүүлсэн зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөгүй байна.

Өмнө нь “First Energy” компанийн эзэмшиж байсан олон жил ашигласан цөмийн 2 цахилгаан станцыг авч үлдэхэд чиглэсэн хуйвалдаанд оролцсон 2 албан тушаалтан гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрснөөс хэдхэн цагийн дараагаар тус компани гүйцэтгэх захирлаа халж байгаагаа мэдэгджээ.

Өнөөг хүртэл “First Energy” компани болон тэдний удирдлагууд хууль зөрчсөн үйлдлээ хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд тэдэнд одоог хүртэл эрүүгийн хариуцлага хүлээлгээгүй байсаар байна. Мөрдөн байцаагчид тус компани болон түүний хамтрагчид ашиггүй ажиллаж байсан цөмийн 2 станцад нэг тэрбум долларын тусламж үзүүлэх нэрийдлээр нууцаар сая, сая долларыг завшсан бөгөөд “First Energy Solutions” нэртэй бие даасан охин компани ажиллуулж байсан талаар мэдэгджээ.

“First Energy” компани нь Баасан гарагт АНУ-ын үнэт цаас, биржийн комисст гаргасан өргөдөлдөө Жонс болон бусад хоёр албан тушаалтнуудад янз бүрийн урамшууллын нөхөн олговрыг олгохгүй байх, олгох эрхийг нь хязгаарлах талаар тусгажээ. Мөн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээс бүрдсэн хээл хахуулийн хэргийг шалгаж буй хорооноос "Бусад буцалтгүй тусламж, шагнал, нөхөн олговрыг эргүүлэн авах, бууруулах эсвэл хураахыг баталгаажуулах боломжтой эсэхийг хэлэлцэж байна" гэж мэдэгдэлд дурджээ.

Мөн “First Energy” компанийн дотоод шалгалт үргэлжилсээр байгаа юм байна.

“Охайо мужийн цөмийн үйлдвэрүүдийг дэмжих нь манай бизнесийг зөв зохистой явуулах ёс зүйн үүргээ биелүүлэхэд саад болж, хөндлөнгөөс нөлөөлөөгүй гэдгийг би тодорхой хэлье” гэж Жонс долдугаар сард хөрөнгө оруулагчдад хэлсэн.

Баасан гарагт Жонсоос тайлбар авах боломжгүй байгаа бөгөөд түүнд өмгөөлөгч байгаа эсэх нь тодорхойгүй байна.

Мөн “First Energy” компани нь Пүрэв гарагт компанийн ерөнхийлөгч Стивен Страхыг гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилсноо мэдэгдэв.

Эх сурвалж: https://www.republicworld.com/world-news/us-news/ohio-utility-at-center-of-60-dollars-million-bribery-case-fires-ceo.html

3.    Кипр улсын Ардчилсан намаас авлигатай тэмцэх чиглэлээр 11 санал гаргажээ.

In-cyprus.philenews.com (2020.11.02) Кипр улсын Ардчилсан намаас авлигатай тэмцэх чиглэлээр 11 санал хүргүүлжээ. Тухайлбал:

1.    Ерөнхий аудиторын газраас шалгахыг хүссэн бүх баримт бичиг, анхан шатны мэдээлэлд саадгүй нэвтэрч байх.

2.    Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн, хотын даргаар өмнө нь ажиллаж байсан хүмүүсийг Ерөнхий прокурор, ерөнхий прокурорын туслахын албан тушаалын томилгоонд нийцэхгүй гэсэн албан тушаалын шалгуурыг тогтоох.

3.    Засгийн газраас томилдоггүй, парламентаас баталдаг бие даасан авлигатай тэмцэх байгууллагыг байгуулах.

4.    Мэргэжилтнүүдийг багтаасан авлигатай тэмцэх тусгай зөвлөх байгууллагыг байгуулах.

5.    Жил бүр улс төрчид, хараат бус албан тушаалтнууд, өндөр албан тушаалтнууд, хотын дарга нарын өмч, хөрөнгийг шалгах.

6.    УИХ-ын гишүүний хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шинэчлэх, сайжруулах.

7.    Шүгэл үлээгчийн тухай хууль тогтоомжийг нэн даруй сурталчлах.

8.    Төрийн өмчит хувьцаат компанийн захиргааны зөвлөлийг шалгах гүйцэтгэх бус гишүүдийг томилох.

9.    Сайд нарын Зөвлөлийн Ерөнхийлөгч, сайд нар, тэдний гэр бүлийн холбоотой бүх шийдвэрийг нэн даруй зарлах.

10. Сайд нарын Зөвлөлийн Ерөнхийлөгч, сайд нар, тэдний гэр бүлийн гишүүдтэй холбоотой сүүлийн долоон жилийн хугацаанд гаргасан бүх шийдвэрийг нэн даруй зарлах.

11. Төрийн албанд харилцан солилцож ажиллах чадвар бүхий хэлтсүүдийн жагсаалтыг гаргах.

Үүний зэрэгцээ ардчилсан нам нь авлигын эсрэг нэмэлт арга хэмжээний талаарх аливаа үйл ажиллагаа, хэлэлцүүлэгт бэлэн байгаа гэдгээ мэдэгджээ.

Сүүлийн жилүүдэд Кипр улсын ерөнхийлөгч Никос Анастасиадисын удирдаж буй Засгийн газар нь улс орныг авлигын шинжтэй болгох, албан байгууллагуудыг үл хүндэтгэх, бие даасан хуулийн байгууллагад дарамт үзүүлэх, тэр ч байтугай сэтгүүлчдийг айлган сүрдүүлэх зэргээр буруу тал руу өөрчилж байгааг тус намаас тэмдэглэв. Үүний үр дүнд улс орон олон улсын түвшинд нэр хүнд болж, байгууллагуудын үйл ажиллагааг доройтуулж, улсын мөнгийг үр ашиггүй зарцуулж, олон нийтийг төр, улс төрчдийн эсрэг чиглүүлж байна гэжээ.

Эх сурвалж

 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх