Транспэрэнси интернэшнл Монгол ТББ


2015/10/21  8194   0


Авлигын эсрэг үндэсний стратегийн төслийг намрын чуулганаар УИХ-д өргөн барихтай холбоотой Авлигын эсрэг үндэсний стратегийн төслийн хэлэлцүүлэгийг 2015 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Транспэрэнси интернэшнл Монгол ТББ-тай хамтран зохион байгуулав. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх