Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ 2010 /English/


2011/04/04  5627   0


Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2010 оны судалгааны тайлангийн Англи хэл дээрх хувийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх