Мэдээ


Орос дахь авлигын нөхцөл байдал

2020/06/11  224   0

Оросын эдийн засгийн сургуулийн (ОЭЗС) профессор, эдийн засагч Михаил Другов цахим лекцийн үеэр авлигатай холбоотой асуудлаар ярилцсан байна.


Мөнгө угаахтай холбоотойгоор биткойны АТМ-ууд чанга зохицуулалттай болно

2020/06/10  212   0

Шинжээчдийн үзэж байгаагаар биткойны АТМ-уудын эрх зүйн зохицуулалт дэлхийн дахинд улам бүр чанга болох бөгөөд Канад, Герман улсууд мөнгө угаахтай тэмцэх зорилгоор аль хэдийнээ холбогдох зохицуулалтыг улам бүр чангаруулаад байна.  


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 46 гомдлыг шалгав

2020/06/10  423   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 6 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 46 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Нийтийн албанд томилогдох 216 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2020/06/09  256   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 216 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Хил хязгааргүй сэтгүүлчид байгууллагаас авлигатай тэмцэхийн тулд Монгол Улсыг хэвлэл мэдээллийн шинэчлэл хийхийг уриалав

2020/06/09  157   0

Хил хязгааргүй сэтгүүлчид байгууллагаас удахгүй болох УИХ-ын сонгуульд оролцох улс төрийн нам, нэр дэвшигчдэд хандан авлигатай тэмцэхийн тулд хэвлэл мэдээллийн хараат бус байдлыг дэмжих амлалт өгөх, хэвлэл мэдээллийн шинэчлэл хийхийг уриалсан байна.


Ажиллагаанд 467 эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байна

2020/06/08  291   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2020 оны 6 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 9 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 75 гомдол мэдээллийг шалгав.
Компанийн сайн засаглалыг дэмжих Малайзын хууль хэрэгжиж эхэллээ

2020/06/08  231   0

Өнөөдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөж буй Малайзын Авлигатай тэмцэх хорооны 2009 оны хуулийн 17А дугаар бүлэг (2018 онд нэмэлт, өөрчлөлт орсон)-ийн зохицуулалт нь шударга ёс, компанийн сайн засаглал бүхий бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.


Х.Оюунбаатар: Шударга ёс бол нийгмийн аливаа системийн оршихуйн үндсийг тодорхойлдог дүрэм

2020/06/04  1403   0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Х.Оюунбаатартай шударга ёс, үнэт зүйл, хүүхдийн шударга байдлын талаар ярилцлаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх