Мэдээ


Боловсролын салбарын албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг цахим сургалт зохион байгуулав

2021/05/19  2649   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1.10.3-т “Авлигын эсрэг сургалт, давтан сургалтыг зохион байгуулах” зорилтын хүрээнд авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг Авлигатай тэмцэх газраас тогтмол зохион байгуулж байна.


Авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх товчоо: Латви Улсын таван иргэн тутмын нэг нь хээл хахуулийг байх ёстой зүйл гэж үздэг

2021/05/18  790   0

Латви Улсын Авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх товчооноос зохион байгуулсан олон нийтийн судалгааны үр дүн тус улсын таван иргэн, үйлдвэр эрхлэгч тутмын нэг нь төрийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд хахууль өгсөнөө хүлээн зөвшөөрснийг харуулсан байна. Түүнчлэн таван иргэн тутмын нэг нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ахуйн болон ажил мэргэжлийн асуудлаа шийдвэрлүүлэхийн тулд хувийн харилцаагаа ашигласан, бэлэг өгсөн, албан бусаар төлбөр хийснээ хүлээн зөвшөөрчээ.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 63 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

2021/05/18  937   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 5 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 115 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 118 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 67 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


Эрүүгийн 536 хэргийг шалгаж байна

2021/05/17  817   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 5 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 24 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 67 гомдол, мэдээллийг шалгав. Үүнээс 5 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 15 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн бөгөөд одоогоор 46 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж байна.


2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД ШАТ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ ДАВАМГАЙЛАВ

2021/05/17  2006   0

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас дотоод үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, ажлын бүтээмжийг ахиулах зорилгоор хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтэд тогтмол хугацаанд дүн шинжилгээ хийдэг. Үүний нэг нь Авлигатай тэмцэх газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хууль тогтоомжийн дагуу хэрхэн шийдвэрлэсэн байдалд сар тутам хийдэг дүн шинжилгээ юм. Энэ удаа 2021 оны 4 дүгээр сард өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг хүргэе.


2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД ШАТ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ ДАВАМГАЙЛАВ

2021/05/17  2006   0

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас дотоод үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, ажлын бүтээмжийг ахиулах зорилгоор хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтэд тогтмол хугацаанд дүн шинжилгээ хийдэг. Үүний нэг нь Авлигатай тэмцэх газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хууль тогтоомжийн дагуу хэрхэн шийдвэрлэсэн байдалд сар тутам хийдэг дүн шинжилгээ юм. Энэ удаа 2021 оны 4 дүгээр сард өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг хүргэе.
Европын Зөвлөл Герман Улсын авлигатай хийж буй тэмцлийг “хангалтгүй” гэж үнэлэв

2021/05/17  497   0

Герман Улсын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа төдийлөн амжилт олохгүй байна гэж ARD мэдээллийн төвөөс мэдээлэв. Европын Зөвлөлийн тайланд Бундестаг дахь хээл хахууль, лоббизмтой хийх тэмцлийг “бүхэлд нь авч үзвэл хангалтгүй” гэж үнэлсэн бөгөөд 2015 онд гаргасан заавар зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй байна гэжээ.


2021 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг: Путин ямар хэмжээний цалин авдаг болон хамгийн баян албан тушаалтан хэн бэ?

2021/05/14  595   0

Кремль, Засгийн газрын албан тушаалтнууд өнгөрсөн жилийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ мэдүүлэв. Хэн хамгийн их цалин авдаг вэ?

ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путины өнгөрсөн оны орлого 9.99 сая рубль байсан бөгөөд энэ нь 2019 онд мэдүүлж байсан 9.72 сая рублиэс 270 орчим мянган рублиэр илүү байна. Мэдүүлэг дэх түүний өмчлөлд бүртгэлтэй хөрөнгийн хэмжээ өнгөрөгч нэг жилийн хугацаанд өөрчлөгдөөгүй, 77м.кв талбай бүхий байр, 18м.кв гараж болон ГАЗ М21, “Нива” төрлийн тээврийн хэрэгсэлтэй байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх