Мэдээ
Хорват Улсын Засгийн газар, хууль хяналтын байгууллагуудыг шударга байдлаа нэмэгдүүлэхийг уриалжээ

2020/03/27  47   0

Европын зөвлөлийн авлигын эсрэг улсуудын бүлэг (ЕЗАЭУБ)-ээс Хорват Улсын Засгийн газар, хууль сахиулах байгууллага дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны талаарх үнэлгээний тав дахь удаагийн тайланг гаргаад байна.ЧОНО БОРООНООР БУЮУ АВЛИГА “ХОРООНОО”-ГООР...

2020/03/27  540   0

Монголд COVID-19-ийн 11 дэх тохиолдол илэрсэн тухай ЭМЯ-ны мэдээллийн дараа энэ нийтлэлийг бичив.


ЧОНО БОРООНООР БУЮУ АВЛИГА “ХОРООНОО”-ГООР...

2020/03/27  540   0

Монголд COVID-19-ийн 11 дэх тохиолдол илэрсэн тухай ЭМЯ-ны мэдээллийн дараа энэ нийтлэлийг бичив.Энэтхэг улс гадаадын хээл хахуулийн хэргийн тоогоор дэлхийд 2 дугаарт эрэмбэлэгдлээ

2020/03/25  98   0

Дэлхий дахинаа 2019 онд үндэстэн дамнасан хээл хахуулийн хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаа удааширсан боловч Энэтхэг улсын хувьд гадаадын компаниудаас хээл хахууль авсан дотоодын албан хаагчидтай холбоотой мөрдөн шалгах ажиллагааны талаарх тоон үзүүлэлтээрээ Бразилын дараа буюу 2 дугаар байрт бичигдлээ. 


Ерөнхий сайд асныг цаашид гэрийн хорионд байх нөхцөлөөр суллах талаар мэдэгдэв

2020/03/24  91   0

Авлигын хэргээр 17 жилийн хорих ял авч хоригдож байгаа Ерөнхий сайд асан Каледа Зиаг гэрээсээ гарахгүй байх, хилийн чанадад явахгүй байх гэсэн хоёр нөхцөлтэйгээр 6 сарын хугацаагаар суллана гэж Бангладешийн Хууль зүйн сайд мэдэгдэв. Түүний өндөр насыг харгалзан үзэж ийнхүү суллах шийдвэр гаргажээ. Зиа нь одоо 74 настай юм.


Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 172 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

2020/03/24  294   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс 2020 оны 3 дугаар сарын 16-20-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 172 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж, хариу хүргүүлэв.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх