Мэдээ

АТГ-аас хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт Говь-Алтай аймагт хангалтгүй байна

2019/10/26  196   0

АТГ-ын ажлын хэсэг Говь-Алтай аймгийн төрийн албан хаагч, иргэд олон нийтэд авлигын хор хөнөөл, авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор сургалт, уулзалт зохион байгуулсан билээ. Мөн 2018, 2019 онуудад хүргүүлсэн албан зөвлөмжийн биелэлттэй газар дээр нь танилцсан ба зөвлөмжийн биелэлт хангалтгүй дүнтэй гарч байна. Зөвлөмжид тусгагдсан хангалтгүй хийгдсэн ажлуудыг дурдвал:АТГ-ын ажлын хэсэг баруун аймгийн номын сангуудад ном хандивлав

2019/10/26  159   0

Авлигатай тэмцэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг баруун бүсэд ажиллах үеэрээ Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Завхан аймгийн нийтийн номын санд ном, гарын авлага хандивлалаа.


Г.Шинэбаяр: АТГ-аас өгсөн Зөвлөмжийн биелэлтэд хатуу хяналт тавин ажиллаж байна

2019/10/25  886   0

АТГ-ын ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллах үеэр тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Авлига, хүний эрх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Шинэбаяртай уулзаж, ярилцав.


Г.Шинэбаяр: АТГ-аас өгсөн Зөвлөмжийн биелэлтэд хатуу хяналт тавин ажиллаж байна

2019/10/25  886   0

АТГ-ын ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллах үеэр тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Авлига, хүний эрх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Шинэбаяртай уулзаж, ярилцав.Увс аймгийн иргэд соён гэгээрүүлэх өдөрлөгт идэвхтэй оролцов

2019/10/25  193   0

АТГ-аас баруун бүсэд томилогдсон ажлын хэсэг өнөөдөр Увс аймагт ажиллаж, хяналт шалгалт явуулахын зэрэгцээ иргэд, төрийн албан хаагчдад чиглэсэн, авлигатай тэмцэх талаар тэдний мэдлэг, ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх зорилготой сургалт, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийг зохион байгууллаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх