МэдээАвлигатай тэмцэх газрын нэр барьсан үйлдлийг таслан зогсоов

2019/11/15  576   0

Авлигатай тэмцэх газрын нэр барьж тендерт дэмжлэг хүссэн, шалгагдаж байгаа асуудал дээр өмгөөлөгчөөр туслалцаа үзүүлнэ, хамаарал бүхий этгээдээ ажилд оруулах хүсэлт тавьсан зэрэг тохиолдлыг тус газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албанаас дотоод хяналтаараа илрүүлэн, тэдгээр хууль бус үйлдлийг таслан зогсоож харьяаллын дагуу холбогдох байгууллагад шилжүүлэн шалгуулж байна.


Багш, эмч, эрх зүйч бэлтгэдэг их сургуулиудад ёс зүйн тандалт судалгаа хийв

2019/11/15  288   0

Авлигатай тэмцэх газраас “Дээд боловсролын салбар, орчин дахь ёс зүйн тандалт судалгаа”-ны ажлыг хийж байна.


Д.Дуламсүрэн: Авлига бол зөвхөн хээл хахууль биш ээ гэдгийг иргэдэд ойлгуулах хэрэгтэй

2019/11/14  149   0

МҮОНР-гийн “Асуулт байна” нэвтрүүлэгт АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн оролцож, ярилцлага өгчээ. Энэ ярилцлагыг сийрүүлэн хүргэе.


Д.Дуламсүрэн: Авлига бол зөвхөн хээл хахууль биш ээ гэдгийг иргэдэд ойлгуулах хэрэгтэй

2019/11/14  149   0

МҮОНР-гийн “Асуулт байна” нэвтрүүлэгт АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн оролцож, ярилцлага өгчээ. Энэ ярилцлагыг сийрүүлэн хүргэе.


Ц.Цэцэгдэлгэрэх: Албан тушаалтнуудын ХОМ-ийг олон эх сурвалжийн мэдээлэл ашиглаж, түргэн шуурхай шалгахад хууль, эрх зүйн орчин дутмаг байна

2019/11/14  342   0

-УИХ-ын гишүүд нэгнээ үнэн бодит шүүнэ гэдэг эргэлзээтэй-

Төрийн албан хаагчид ХОМ-ээ Авлигатай тэмцэх газарт мэдээлдэг. АТГ-аас тус мэдүүлгээс орлого, зарлагыг тооцоолон тал бүрийн хяналт, шалгалт хийж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд шаардлагатай арга хэмжээ авч ажилладаг. Харин УИХ-ын гишүүдийн ХОМ-ийг шалгах эрхийг 2012 оны Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар АТГ-аас салгаж Ёс зүйн дэд хороонд шилжүүлсэн. Нэг үгээр хэлбэл, гишүүд гишүүддээ хяналт тавьдаг болсон.

Төрийн албан хаагчийн ХОМ-ийн зөрчил дутагдал, тэдгээрт хяналт шалгалт хийх явцад тулгардаг бэрхшээл буюу хууль эрх зүйн хязгаарлагдмал орчны талаар АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхтэй ярилцлаа.


Ц.Цэцэгдэлгэрэх: Албан тушаалтнуудын ХОМ-ийг олон эх сурвалжийн мэдээлэл ашиглаж, түргэн шуурхай шалгахад хууль, эрх зүйн орчин дутмаг байна

2019/11/14  342   0

-УИХ-ын гишүүд нэгнээ үнэн бодит шүүнэ гэдэг эргэлзээтэй-

Төрийн албан хаагчид ХОМ-ээ Авлигатай тэмцэх газарт мэдээлдэг. АТГ-аас тус мэдүүлгээс орлого, зарлагыг тооцоолон тал бүрийн хяналт, шалгалт хийж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд шаардлагатай арга хэмжээ авч ажилладаг. Харин УИХ-ын гишүүдийн ХОМ-ийг шалгах эрхийг 2012 оны Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар АТГ-аас салгаж Ёс зүйн дэд хороонд шилжүүлсэн. Нэг үгээр хэлбэл, гишүүд гишүүддээ хяналт тавьдаг болсон.

Төрийн албан хаагчийн ХОМ-ийн зөрчил дутагдал, тэдгээрт хяналт шалгалт хийх явцад тулгардаг бэрхшээл буюу хууль эрх зүйн хязгаарлагдмал орчны талаар АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхтэй ярилцлаа.


“Вагонтай сургалт”-ыг төмөр замын урд, хойд чиглэлд хийж байна

2019/11/13  354   0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс “Улаанбаатар төмөр зам”-ын алба, хэлтэс, төв, салбар нэгжийн удирдах, дунд шатны ажилтнуудын сургалтад оролцон, “Авлигын хор хөнөөл”, “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдвээр хичээл зааж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлав.
АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх