Мэдээ


Төрийн зарим байгууллага ХОМ-ээ 100 хувь авч дууссан байна

2020/02/05  622   0

Нийтийн албан тушаалтнууд Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг үнэн зөв гаргаж бүртгүүлэх үүрэгтэй бөгөөд хуулийн хугацаа дуусахад 11 хоног үлдээд байна.


Нийтийн номын сангуудад авлигын эсрэг ном, гарын авлагыг түгээв

2020/02/04  400   0

Авлигатай тэмцэх газар улсын хэмжээнд олон нийтэд авлигын хор хөнөөлийг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэх, уг ажиллагаанд тэднийг татан оролцуулах чиглэлээр олон талт сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна.


"Бид аз жаргалаа авлигаар солихгүй"

2020/02/04  624   0

Авлигатай тэмцэх газар авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд урлагийнхантай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд энэ удаад "Гурван бүдүүн" хамтлаг болон "Guys" хамтлагийн дуучин Уугий нар "Зүүдэндээ" дууны шинэ клипийг бүтээжээ. Уран бүтээлч залуучууд "Бид аз жаргалаа авлигаар солихгүй" хэмээн олон нийтэд хандан уриалж байна.

 Эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийг мөрдөн ажиллаж байна

2020/02/03  463   0

Авлигатай тэмцэх газраас байгууллагын хэмжээнд шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмж, хорио цээрийн дэглэмийн үед өгсөн үүрэг даалгаврыг чанд мөрдүүлэн ажиллаж байна.


Дуучин залуус “Бид аз жаргалаа авлигаар солихгүй” хэмээн уриалав

2020/02/03  309   0

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд урлаг, соёлын одод өөрсдийн уран бүтээлээрээ дамжуулан авлигын хор хөнөөлийг нийгэмд таниулах ажилд хамтран оролцож байгаа билээ.
Төрийн тусгай байгууллагуудын ХОМ гаргах явц байдал өндөр хувьтай байна

2020/01/31  458   0

Нийтийн албан тушаалтнууд албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг баримтлан ажиллахаас гадна жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг үнэн зөв гаргаж бүртгүүлэх үүрэгтэй. Албан тушаалтнуудаас ХОМ-ийг жил бүр гаргуулан авч байгаа нь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гол үйл ажиллагаа юм.


"Төрийн албан хаагч авлигын мөнгөө олон хүн цугласан газар уулзаж, бэлнээр авдаг юм билээ"

2020/01/30  188   0

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, авлигын асуудалд хандах хандлага, авлигатай холбоотойгоор гарч буй эрсдэлүүдийг тодорхойлох, цаашид авлигыг бууруулах, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэхэд ашиглах санал, зөвлөмж дэвшүүлэх зорилгоор АТГ-аас "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох судалгаа"-г хийжээ. 


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх