Мэдээ

Авлигын асуудал гаарч байгаа нь Монгол хүний шуналтай холбоотой

2019/11/29  295   0

АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэнтэй ярилцлаа.


Авлигын асуудал гаарч байгаа нь Монгол хүний шуналтай холбоотой

2019/11/29  295   0

АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэнтэй ярилцлаа.Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын хэмжээнд сургагч багш бэлтгэв

2019/11/28  420   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, олон нийтийн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх” зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөсөн “Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа явуулах сургагч багшийг бэлтгэх, чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх” арга хэмжээний хүрээнд цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын хэмжээнд буюу улсын хэмжээнд 9880 цагдаагийн албан хаагчид авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар сургалт явуулах, сургагч багш  нарыг бэлтгэх сургалтыг Цагдаагийн ерөнхий газартай хамтран 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-29-ний өдрүүдэд Олон нийтийн төвд зохион байгууллаа.


Х.Хашбаатар: Улсын хөгжлийн нэгэн тушаа нь авлига болж байна

2019/11/28  238   0

Монгол Улс авлигын индексээр 180 орноос дундуур байрт ордог. Авлигад улс төрийн нөлөө их бөгөөд том хэмжээний авлига газар авсан гэдгийг Авлигын эсрэг сүлжээнээс өнгөрсөн долдугаар сард мэдээлж байсан. Ялангуяа шүүгчийн томилгоо, прокурор, хууль сахиулах байгууллагад улс төрийн нөлөө их гэдгийг олон улсын байгууллагаас онцолж байлаа. Тэгвэл өнөөдөр Монгол Улсад авлигын нөхцөл байдал ямархуу байгаа болон авлигын эсрэг тэмцэл, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг сайжруулах асуудлаар АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатартай ярилцлаа.


Албан тушаалтны ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 553 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэв

2019/11/28  449   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс 2019 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар хандсан 553 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн байна.АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх