Подкаст нэвтрүүлэг


ШШГЕГ-ЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ГАНЧИМЭГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

2020/05/28  920   0

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2019.12.09-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны ахлах мэргэжилтэн, хошууч Ц.Ганчимэгийн хэлэлцүүлсэн “Авлигын гэмт хэрэг үйлдэж хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн этгээдэд тавих хяналт, тулгамдсан асуудал” илтгэлийг байршуулав.


ЦЕГ-ЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Б.ЧУЛУУНТАМИРЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

2020/05/28  844   0

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2019.12.09-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа Б.Чулуунтамирын хэлэлцүүлсэн “Цагдаагийн байгууллагаас иргэд олон нийтийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, итгэлийг ахиулах, дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ” илтгэлийг байршуулав.ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ГАЗРЫН ДАРГА П.САЙНЗОРИГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

2020/05/28  983   0

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2019.12.09-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзоригийн хэлэлцүүлсэн “Авлигын эсрэг эрх зүйн шинэтгэл” илтгэлийг байршуулав.


УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ Ч.ХОСБАЯРЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

2020/05/28  925   0

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2019.12.09-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ч.Хосбаярын хэлэлцүүлсэн “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Авлигын эсрэг конвенц ба шүүх эрх мэдэл” илтгэлийг байршуулав.


ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР Р.БАТНАСАНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

2020/05/28  942   0

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2019.12.09-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд Нийслэлийн прокурорын газрын ХБМБАХТХ-ийн хяналтын прокурор, хууль цаазын ахлах зөвлөх Р.Батнасангийн хэлэлцүүлсэн “Албан тушаалын гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт илтгэлийг байршуулав.АТГ-ЫН АХЛАХ МӨРДӨГЧ Ч.ЖАРГАЛБААТАРЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

2020/05/27  899   0

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2019.12.09-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн ахлах мөрдөгч, ахлах комиссар Ч.Жаргалбаатарын хэлэлцүүлсэн “Авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл ба олон нийтийн итгэлийг олох нь” сэдэвт илтгэлийг байршуулав.Хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг нээж Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн хэлсэн үг

2020/05/27  953   0

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2019.12.09-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнийг нээж Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн  хэлсэн үгийг бүрэн эхээр нь оруулав.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх