Мэдээ, мэдээлэл


Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)

2019/04/08  5762   1

Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

2019/02/22  2259   0

Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд 2019 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулах Авлигын эсрэг сургалтын хуваарьтай танилцана уу.


ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ БАГ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

2018/09/20  2789   0

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ БАГ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ


ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ БАГ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

2018/09/20  3401   0

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЁС ЗҮЙН  СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ БОЛОВСРУУЛАХ  ЗӨВЛӨХ БАГ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ 


2018 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

2018/03/30  7519   0

Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд 2018 оны 2 дугаар улиралд зохион байгуулах Авлигын эсрэг сургалтын хуваарьтай танилцана уу.


Төрийн шинэ албан хаагчдад авлигын эсрэг сургалт хийв

2018/02/01  4203   0

Авлигатай тэмцэх газрын “Олон нийтийн төв”-д цувралаар зохион байгуулж байгаа “Авлигын эсрэг сургалт”-д нийтийн албанд анх удаа томилогдож сүүлийн 1 жилийн хугацаанд ажилласан албан хаагчид хамрагдлаа.


АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2018/01/31  5425   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Авлигатай тэмцэх газраас “Олон нийтийн төв”-дөө АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТ зохион байгуулж эхэллээ.


2018 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулах Авлигын эсрэг сургалтын хуваарь

2018/01/29  2806   0

Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд 2018 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулах Авлигын эсрэг сургалтын хуваарьтай танилцана уу.


Олон нийтийн төв


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх