Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр


Булган аймгийн Баян-Агт сумын Засаг дарга Л.Эрдэнэбилэгт Зөвлөмж хүргүүлэв

2015/05/28  2584   0

Авлигатай тэмцэх газраас Булган аймгийн Баян-Агт сумын Засаг дарга Л.Эрдэнэбилэгт авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Зөвлөмж хүргүүлэв. 


Булган аймгийн нэр бүхий албан тушаалтнуудад зөрчил арилгуулах албан бичиг хүргүүлэв

2015/05/27  2458   0

Авлигатай тэмцэх газраас Булган аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга О.Наранжаргал, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Г.Эрдэнэ нарт зөрчил арилгуулах чиглэлээр албан бичиг хүргүүлэв. 


“Сонгуулийн санхүүжилт шинэчлэлийн асуудал” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

2015/05/22  2498   0

УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо, Авлигатай тэмцэх газар, “Сонгогчдын боловсрол төв” төрийн бус байгууллага хамтран 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Төрийн ордны “А” танхимд “Сонгуулийн санхүүжилт шинэчлэлийн асуудал” сэдвээр УИХ-ын гишүүд, улс төрийн нам, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 


Иргэдээс 20 мянган төгрөгийн хураамж авах шийдвэрийг хүчингүй болгуулав

2015/05/15  2543   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Барилгын хөгжлийн төв төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын чиг үүргийг судлан үзэх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдалтай танилцах зорилгоор тус төвд ажилласан юм.


Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчийг төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон шийдвэрээ хүчингүй болгохыг хүсэв

2015/05/14  2469   0

Авлигатай тэмцэх газраас Булган аймгийн Засаг дарга Д.Эрдэнэбатад гаргасан шийдвэрээ хүчингүй болгохыг хүссэн албан бичгийг хүргүүлэв. 


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Архивын ерөнхий газарт ажиллаж байна

2015/05/13  2389   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг авлигын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авах, арга зүйн удирдлагаар хангах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор Архивын ерөнхий газарт ажиллаж байна.


Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн захирал Д.Нямхүүд хариуцлага тооцуулах албан бичиг хүргүүлэв

2015/05/11  2727   0

Авлигатай тэмцэх газраас болон бусад байгууллагын гаргасан судалгааны дүнгийн мөрөөр 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн удирдлагаар хангах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах зорилгоор Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд ажиллав. 


Булган аймгийн сумдад авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй байна

2015/04/28  2713   0

Авлигатай тэмцэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг Булган аймгийн Хангал, Сэлэнгэ, Бугат сум, Хялганат тосгоны авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалтай газар дээр нь танилцаж, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, төрийн албан хаагч, иргэдэд сургалт, сурталчилгаа хийх, төрийн байгууллагуудад гарын авлага тараан ажиллаж байна.


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Булган аймагт ажиллаж байна

2015/04/23  2465   0

Авлигатай тэмцэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг авлигын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авах, арга зүйн удирдлагаар хангах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор Булган аймагт ажиллаж байна. Тус аймаг авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны үнэлгээгээр хангалтгүй оноо авсан юм.


Авлигатай тэмцэх газраас өгсөн Зөвлөмжийн дагуу авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллажээ

2015/04/22  2506   0

Авлигатай тэмцэх газраас нийслэлийн Налайх дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн өмчит хуулийн этгээдийн авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах явцад илэрсэн нийтлэг зөрчил дутагдал, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тус дүүргийн Засаг дарга, ИТХ-ын Ажлын албанд Зөвлөмж хүргүүлсэн юм.


УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх