Ном, гарын авлага


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА ХЭВЛЭГДЭВ

2021/05/04  2796   0

Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6 дахь хэсэг, 11 дүгээр зүйлийн 11.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч нь хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ Авлигатай тэмцэх газарт гаргаж бүртгүүлэх үүрэгтэй.


“Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Танаа” гарын авлага

2021/02/01  1400   0

Авлигатай тэмцэх газраас аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч нарыг авлигын гэмт хэрэг болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийг манлайлан оролцох чиглэлээр хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэлбэрэлтгүй сахин биелүүлэхэд арга зүйн зөвлөмж үзүүлэх зорилгоор “Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Танаа” гарын авлагыг бэлтгэн хэвлүүлэв. 


Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц

2020/10/28  1619   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийг эрх зүйн харилцан туслалцааны үндэслэл болгон хэрэглэх, эрх зүйн харилцан туслалцааны гэрээг бусад улс оронтой байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, дотоодын байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах”, мөн “НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон бусад олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах” зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тус конвенцийг Монгол хэлнээ хэвлэн гаргалаа.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН ТАНАА гарын авлага

2020/09/11  1695   0

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль өндөрлөж, эрхэм гишүүн Таны гарт төрийн хууль тогтоох эрх мэдлийн жолоо шилжин ирлээ. 

Парламент нь мэдээллийн эрин үед учир шалтгааныг тунгаан, санал бодлоо уралдуулах хууль тогтоох талбар байхын зэрэгцээ улс орны нийгэм, эдийн засгаа тэтгэсэн, алсыг харсан зөв бөгөөд шударга шийдвэр гаргах амаргүй үүргийг хүлээдэг. 

“Транспэрэнси Интернэшнл” олон улсын байгууллагаас жил бүр гаргадаг Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны үзүүлэлтээр Монгол Улс нь 100 онооноос 35 оноо авч, 198 орноос 106 дугаар байранд эрэмбэлэгдсэн. Авлигын эсрэг нийгмээрээ тэмцэж, зөвхөн хэн нэгнийг биш тогтолцоог өөрчилж байж үр дүнд хүрдэг гэдгийг энэхүү судалгааны эхний байрт жагссан Шинэ Зеланд, Финлянд, Швед зэрэг улсуудын жишээ харуулж байна.

Авлигын эсрэг тэмцэлд Авлигатай тэмцэх газраас гадна бусад төрийн болон төрийн бусбайгууллага, хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэд, олон нийтийн оролцоо, дэмжлэг нэн чухлын зэрэгцээ парламентын оролцоо, манлайлал маш өндөр ач холбогдолтой. Иймд хууль тогтоомжийн товч гарын авлагыг бэлтгэн Эрхэм гишүүн Танд танилцуулж байна.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа зүтгэе.


Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл-2014 он (I боть)

2020/06/11  3079   0

Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.


"Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл" эмхтгэл

2020/06/04  2778   0

Авлигатай тэмцэх газраас санаачлан зохион байгуулсан энэхүү зөвлөгөөнд шүүх эрх мэдлийн болон хууль зүйн салбарт ажиллаж байгаа мэргэшсэн албан хаагч, өмгөөлөгч, багш-судлаачид оролцож, өнөөгийн бодит нөхцөл, цаашдын бодлого, үйл ажиллагааны талаар сонирхолтой илтгэл тавьж хэлэлцүүлснийг эмхтгэн олны хүртээл болгож байна. Энэхүү эмхтгэлд орсон илтгэлийн агуулга, үзэл санаа, шийдэл нь авлигын эсрэг үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох, хууль зүйн салбарын шударга ёсны үнэмлэмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, эрдэмтэн судлаач, оюутан суралцагчийн судалгааны хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт найдаж байна.


Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл-2014 он (II боть)

2020/06/04  2753   0

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийдвэрийг цувралаар олон нийтэд хүргэхээр знэ удаад 2014 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг эмхтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.


Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа

2020/06/03  2477   0

"Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа" гарын авлага


Авлигатай тэмцэх бодлогын хэрэгжилт, тойм танилцуулга

2020/05/13  4358   0

УИХ-ын 2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Зандраагийн Дашдавааг Авлигатай тэмцэх газрын даргаар, Жанжаагийн Батсайханыг Авлигатай тэмцэх газрын дэд даргаар томилсноос хойш нэг жилийн хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд АТГ-т хийгдсэн бодлогын шинэчлэлийн ажлуудыг эмхэтгэн танилцуулж байна.  Зөвлөмж, гарын авлага, материал


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх