Нэвтрүүлэг


АТГ-ын мэдээлэл.2018.06.25

2018/06/26  147   0

АТГ-ын мэдээлэл.2018.06.25


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.18.

2018/06/19  187   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.18.


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.11.

2018/06/12  147   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.11. 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.04

2018/06/05  160   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.04 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хог

2018/05/29  498   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.28

2018/05/29  171   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.05.28 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Номын сан

2018/05/28  424   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Эмч

2018/05/25  576   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хөдөлмөр

2018/05/25  401   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Тендер

2018/05/23  409   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх