Гадаад мэдээ


Корпорацийн залилан ба авлига-2021

2021/04/26  682   0

Аж үйлдвэрийн салбар, хууль эрх зүйн тогтолцооноос үл хамааран аливаа бизнесийн үйл ажиллагаанд луйвар залилан, авлигын шинж тэмдэг оршиж байдаг. Компаниуд энэ эрсдэлд чиглэсэн томоохон арга хэмжээг хэрэгжүүлж байсан ч Ковид-19 цар тахлын улмаас энэ зарчим өөрчлөгдсөн. Цар тахлын улмаас ажилтнууд зайнаас ажиллах хэлбэрт шилжих болсон нь тэдэнд тавих хяналтыг бууруулж байна. Одоо компаниуд залилангаас боломжийн хэрээр урьдчилан сэргийлэх стратегийг урьд өмнөхөөс илүү хэрэгжүүлэх шаардлага гарч байна. Залилангийн үйл ажиллагааг танихад нь туслах сургалтыг ажилтнуудын дунд тогтмол явуулах нь эргээд эрсдэл гарахад ажилтнуудын зүгээс мэдэгдэх боломжийг бүрдүүлнэ. Нэр нууцалсан мэдээлэл авах тогтолцоо нь ажилтнуудад мэдээлэл өгч байхыг шаарддаг. Хэрэв залилангийн гэмт хэрэг илэрсэн бол нарийвчилсан мөрдөн шалгах ажиллагаа гүйцэтгэж, эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах шаардлага гарна.


Дэлхийн мөнгө угаахтай тэмцэх хүчний дараагийн давалгаа

2021/03/11  1305   0

Санхүүгийн үйлчилгээний салбарт хүчтэй шуурга дэгдэж байна. Хууль тогтоомжийн нарийн төвөгтэй шаардлага, хуучин тогтолцоо, үйл ажиллагааны хуучирсан загвар, дижитал инноваци, финтек (санхүүгийн технологи) нь дэлхийн хэмжээний санхүүгийн олон байгууллагуудыг хурдацтай өөрчилж байна.


АНУ-ын авлигын эсрэг хууль Африкийн хөдөө орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хэрхэн дэмжив

2021/03/10  1351   0

Засгийн газрын авлигыг олж тогтооход амаргүй ба улмаар түүний эдийн засгийн хөгжилд учруулж буй үр нөлөөг хэмжихэд хэцүү байдаг. Гэвч Чикаго Бут их сургуулийн судлаач Ханс Б.Кристенсен, Марк Г.Маффетт, Томас Раутер нар авлигатай тэмцэх арга хэмжээний үр нөлөөг хэмжих, тэдгээрийг бодитоор харах арга замыг тодорхойлон гаргасан бөгөөд тэд авлигыг зогсоосны дараа бий болж буй боломжуудыг эдийн засгийн үйл ажиллагааны хэмжүүр болгон авч үзсэн.


Аппле компанийн авлигын эсрэг иж бүрэн бодлого

2021/03/09  1318   0

Өнгөрсөн долоо хоногт Аппле компани нийцлийн өргөн хүрээтэй сэдвийн бодлогын баримт бичгүүдийн линк буюу холбоосыг агуулсан шинэ ёс зүй, нийцлийн сайтынхаа нээлтийг хийлээ. Тус компанийн авлигын эсрэг бодлогод зарим сонирхолтой заалтуудыг багтаасан байна.


Мөнгө угаалт: Дэлхийн оффшор санхүүгийн системийн бараан тал – Дүн шинжилгээ

2021/03/04  1439   0

Нью Йорк хотын хувцас угаалгын газрын гадаах самбар дээр “Бид бохир мөнгө биш бохир хувцас угаадаг” гэсэн хөнгөн хуумгай уриа өлгөсөн байсан. Мөн Пулитцерийн шагнал хүртсэн зохиолч Жейк Бернштейний ‘Нууцлалын ертөнц’ номоос сэдэвлэн бүтээсэн “Угаалгын газар” нэртэй кино нь мөнгө угааж буй ертөнцийг илчилсэн юм.


Гадаадын төрийн албан тушаалтны хээл хахуулийн хэрэгт хохирол барагдуулах зарчим

2021/03/03  1333   0

Гадаадын хээл хахууль нь хөгжиж буй орнуудын иргэд, засгийн газарт хор хохирол учруулдаг гэдэгтэй бүгд санал нийлдэг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд хээл хахууль өгсөн талын харьяалагддаг улсын шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагууд нь гадаадын албан тушаалтнуудад хээл хахууль өгсөн гэж буруутгагдсан компанитай шүүхээс гадуур тохиролцсон үед уг хээл хахуулийг авсан талын харьяалагддаг улсын засгийн газар эсвэл иргэдтэй тохиролцоо хийж, төлбөр тооцооны асуудал яригддаггүй. Авлигын учруулж буй хор уршгийг зөв тогтооход бэрхшээл тулгарч байдаг тул энэ нь гайхмаар зүйл биш юм. Эрдэмтэн судлаачид, нийгэм, улс төрийн идэвхтэй тэмцэгчид хээл хахууль өгсөн талын хуулийн байгууллагууд болон хээл хахуулийг өгсөн компанийн хооронд тохиролцоо хийлгэж, улмаар гадаадын хээл хахуулиийн улмаас хохирсон этгээдүүдийг хамгаалахыг шаарддаг боловч АНУ-ын Хууль зүйн яам (ХЗЯ) болон Их Британийн Ноцтой залилангийн хэргийг хариуцсан газар (НЗХХГ) зэрэг хууль, шүүхийн зарим байгууллага дээрх асуудалд маш бага анхаарал хандуулдаг. Түүнчлэн энэ чиглэлээр ямар нэгэн өргөн хүрээтэй бодлогын хөтөлбөр, зарчмын үзэл баримтлалгүй өнөөг хүрчээ.


Айварс Лембергс: Латви улсын хамгийн баян хүмүүсийн нэг хээл хахууль, мөнгө угаасан хэргээр шоронд хоригдож байна

2021/03/02  1344   0

Латви улсын улс төрийн хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийн нэг авлигын хэрэгт холбогдон таван жилийн хорих ялаар шийтгүүлжээ.

Айварс Лембергс нь 1988 оноос хойш Вентспилс хотын захирагчаар ажиллаж байсан бөгөөд даваа гарагт Рига хотын шүүхээс түүнийг хээл хахууль авсан, мөнгө угаасан хэрэгт буруутгажээ.


2020 оны Ази, Номхон далайн бүс нутгийн авлигын эсрэг зэрэглэл: Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагын авлигын төсөөллийн индекс ба TRACE Интернэшнл байгууллагын авлигын эрсдлийн матриц

2021/03/01  1281   0

Авлигын эсрэг хоёр чухал судалгааны 2020 оны үр дүнг 2020 оны 11-р сар болон 2021 оны 1-р сард танилцуулсан. Тус судалгаануудын үр дүн нь хоорондоо ерөнхийдөө нийцэж байгаа боловч Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагын 2020 оны авлигын төсөөллийн индекс (TI CPI) болон TRACE Интернэшнл байгууллагын 2020 оны авлигын эрсдлийн матриц (TRACE Matrix) хоорондын үр дүнгийн зарим ялгаатай байдал, чухал дэвшилттэй талууд болон зарим бууралтууд ажиглагдаж байна. Эрсдлийг цогцоор нь ойлгох, Ази номхон далай бүс нутагт санал болгож буй боломжуудыг ашиглахын тулд дээрх 2 судалгааг хоёуланг нь судлаж, ойлгох хэрэгтэй.


Афганистан улсын 321 албан тушаалтан авлигын хэргээр халагджээ

2021/02/26  1418   0

Афганистан Улс цагдаа болон гаалийн 321 ажилтныг авлигын хэрэгт буруутган ажлаас нь халсан тухай ням гарагт албаныхан мэдэгдлээ.


Нигери улсын ойн аж ахуй болон загас агнуурын салбар дахь авлигатай тэмцэх ажиллагаа

2021/02/25  1363   0

Нигери Улс нь дэлхий дахинд газрын тос, байгалийн хий олборлодог гэдгээрээ алдартай боловч хөдөө аж ахуйн салбар түүний дотор ойн аж ахуй болон загас агнуурын салбар нь тус улсын ДНБ-ий 21 гаруй хувийг бүрдүүлж байна. Нигери Улсын хөгжилд ойн аж ахуй болон загас агнуур нь үр өгөөжөө өгч байгаа хэдий ч эдгээр салбар дахь авлига, хээл хахуулиас үүдсэн хууль бус үйл ажиллагаа нь орон нутгийн иргэдийн тогтвортой байдлыг алдагдуулж, байгаль орчинд хор хөнөөл учруулж болзошгүй юм. Хууль бус үйл ажиллагааны дараах хоёр чиглэл онцгой анхаарал татаж байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх