Мэдээ, мэдээлэлХураан авсан хахуулийн мөнгө болох 639,244,450 төгрөгийг улсын орлого болгов

2021/06/24  2568   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн мөрдөгчид эрүүгийн хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хураан авсан онц их хэмжээний хахуулийн мөнгийг Сангийн яамны төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлж, улсын орлого болголоо.Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 51 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

2021/06/22  1476   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 6 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 227 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 169 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 58 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


Эрүүгийн 14 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

2021/06/21  1200   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 6 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 34 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 79 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Сургагч багш нар авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна

2021/06/21  2315   1

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1.10.4-т “Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа явуулах сургагч багш бэлтгэх, чадавхжуулах,  мэргэжил арга зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх” зорилтыг хэрэгжүүлэх, авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх ажлыг орон нутагт үр дүнтэй зохион байгуулах зорилгоор 21 аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа явуулах сургагч багш бэлтгэх анхан шатны сургалтыг зохион байгуулсан.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх