Мэдээ, мэдээлэл
Нийтийн албанд томилогдох 121 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/04/13  253   1

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 4 дүгээр сарын 5-9-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 121 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Эрүүгийн 533 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

2021/04/12  229   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 4 дүгээр сарын 05-09-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 24 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 87 гомдол, мэдээллийг шалгав.Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой авлигын хэрэгт хураагдсан 1.4 сая ам долларыг улсын орлого болгов

2021/04/08  1183   0

Авлигатай тэмцэх газраас Салхитын мөнгөний орд газартай холбоотой авлигын хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 1.445.200 ам.долларыг эд мөрийн баримтаар хураан авсан.   


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 49 гомдлыг шалгав

2021/04/08  352   1

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 3 дугаар сарын 29-04.02-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 49 гомдол, мэдээллийг шалгав.


Нийтийн албанд томилогдох 133 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

2021/04/07  449   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 29-04.02-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 133 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.


Эрүүгийн 528 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

2021/04/06  381   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс 2021 оны 3 дугаар сарын 29-04.02-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 33 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 100 гомдол, мэдээллийг шалгав.


“Төрийн албаны ёс зүй”, “Харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

2021/04/05  662   0

Нийгмийн даатгалын байгууллагын албан хаагчдийн ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх, авилгын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтран 21 аймаг, 330 сум, 9 дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн дарга, гишүүд зэрэг 370 гаруй нийгмийн даатгалын байцаагчдад “Төрийн албаны ёс зүй”, “Харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх