Хэвлэмэл материал, сурталчилгаа


Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

2012/05/20  1991   0

Нийтийн албан тушаалтан танд юуг хуулиар зөвшөөрч, юуг хориглох вэ? Та ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!"Шударга ёс" сэтгүүл

2012/04/19  5778   0

Шударга ёс сэтгүүлийн дугаарууд.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх