Сургалт

Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

2017/05/08  15653   0

Авлигатай тэмцэх газар, Монголын бизнесийн зөвлөл, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны газар хамтран “Монгол Улс дахь авлига ба бизнесийн ёс зүй, авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.


Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт зориулсан шударга ёсны хичээлийн хөтөлбөр

2015/11/26  6536   1

Авлигатай тэмцэх газраас 2014 онд Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан хүүхдийн нас, бие сэтгэл зүйн онцлогт тохируулан шударга ёсны тухай мэдлэг олгох, түүнийг эрхэмлэх үзэл санааг төлөвшүүлэх нэгж хичээлийн хөтөлбөрийг шалгаруулах зорилгоор Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын дунд “Шударга ёс: Бидний тэмүүлэл” уралдааныг зохион байгуулсан.


Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ойлголт

2015/02/12  7040   0

Aвлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн талаар сургалт, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах нь авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл юм. 


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх