Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хог

2018/05/29  2791   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Номын сан

2018/05/28  3275   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Эмч

2018/05/25  3041   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хөдөлмөр

2018/05/25  2578   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна 


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Тендер

2018/05/23  3054   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна


"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Байцаагч

2018/05/21  2322   0

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна


“Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” оюутан, залууст авлигын эсрэг боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөр

2015/08/07  4339   1

Авлигатай тэмцэх газар олон нийтийг авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд оюутан залууст авлигын эсрэг боловсрол олгох зорилгоор “Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” сургалтын хөтөлбөр боловсрууллаа.


2015 оны эхний хагас жилд авлигын эсрэг сургалтад 12938 иргэн хамрагджээ

2015/07/31  3977   0

Энэ оны эхний хагас жилд, төрийн төв болон орон нутгийн байгууллагын албан хаагч, иргэд нийт 12938 хүнийг авлигын эсрэг сургалтад хамруулжээ.

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах сургалтыг 2015 оны сургалтыг нэгдсэн төлөвлөгөө болон байгууллагуудын хүсэлт, хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан зохион байгуулан ажиллаж байна. 


“Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” сургалтын хөтөлбөрт бүртгэж байна

2015/07/30  4456   0

Авлигатай тэмцэх газраас иргэд, олон нийтэд авлигын ойлголт, шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөлийг тайлбарлан таниулах зорилготой “Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа” сургалтын хөтөлбөр боловсрууллаа.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх